Τιμοκατάλογος

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ
12€
ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ
(ΜΕΓΑΛΑ)

15€
ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ7€
ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ6€
ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΤΟ9€
ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΕΡΩΜΑ
18€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ
ΑΠΟ
60€
ΚΕΡΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ30€
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΕΞΩΤ.ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ
60€